top of page

麻辣醬開始發售

好多朋友鍾意我哋嘅麻辣食物,例如麻辣燙、麻辣鵝腸撈麵、麻辣鍋……

今日開始就可以用一個優惠嘅價錢,喺屋企做到好味嘅麻辣啦😊

用嚟做鵝腸撈麵🍜 一湯匙就夠㗎啦!

想自己做麻辣鍋或者🍲麻辣燙 四湯匙就可以啦!

無論乜嘢時間 😎都可以自己做麻辣菜式啦🌶️

麻辣醬450克 $88

麻辣醬200克 $48

鍾意食麻辣嘅朋友

WhatsApp 9452 4949

或者親臨我哋嘅店舖

隨時都會有㗎啦!

#麻辣醬

麻辣醬 200g

HK$48.00價格
    產品網頁: Stores_Product_Widget
    bottom of page